На главную Дать объявления

Кызылординская Интернет газета «Сорока»

Родильный дом
Центры медицины в Кызылорде
Экперт автосервис
ОМЦ
Нур шипажайы
Арбат
«B.B.NURA» гемодиализный центр
Клиника "Сеным"
КолМастер
Магазин кондиционеров
4 поликлиника
Шакир дантист
Поликлинника 1
Клиника доктора Матаева
Витамед клиника
Досжановы в Кызылорде
Наркоцентр
Фарматека
Юр-компания Грата
Ансар Сервис
Асар Курылыс
Геннпласт
Строительный магазин "Арсенал"
ТОО "Комфорт-1KZ"
Азия строй
Магазин Термотехника
Сыр Арал сараптама
Ремонт кассовых аппаратов
КЗМК
МеталСтройОрда
Тогжан магазин
Миленниум
Бетонные заводы Кызылорды
База Тепломонтаж
Адам-2 магазин
ТОО Сервисный Центр «ТехАс»
Орда принт
Гранд технолоджи
Кызылорда тазылыгы

Департаментом Комитета по защите

Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области (далее - Департамент) в действиях (бездействии) государственного коммунального учреждения «Отдел финансов города Кызылорды». (далее - Отдел) установлены признаки нарушения в области защиты конкуренции предусмотренные п.1 и п.п. 2), 8) и 9) п.2 ст.194 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан.
В частности, Отделом ограничено доступ к этому товарному рынку, установив чрезмерные требования к участникам рынка при организации тендера по предоставлению в аренду нежилого помещения.
  В связи с этим, Департамент руководствуясь статьей 199 Кодекса направил уведомление в Отдел о наличии признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Бәсекелестікті қорғау және дамыту комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен (бұдан әрі – Департамент) «Қызылорда қалалық қаржы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – Бөлім) әрекеттерінде (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 194-бабының 1-тармағы және 2-тармағының 2), 8) және 9) тармақшаларында көзделген Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілері бар екені анықталды.
         Атап айтқанда, Бөлім мемлекеттік тұрғын үй емес жайды мүліктік жалға беру туралы тендер ұйымдастыру барысында нарық субъектілеріне артық талаптарды белгілеу арқылы осы тауар нарығына кiруiне шектеу келтірген.
         Осыған орай, Департамент Кодекстің 199 бабын басшылыққа ала отырып, Бөлімге Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын  бұзушылық белгілерінің бар екені туралы Хабарлама жолдады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Бәсекелестікті қорғау және дамыту комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен (бұдан әрі – Департамент) жергілікті атқарушы органдардың (Жаңақорған, Шиелі, Сырдария, Жалағаш, Қармақшы, Қазалы, Арал аудандары және Қызылорда қаласы әкімдіктері) әрекеттерінде (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 194-бабының 1-тармағы және 2-тармағының 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілері бар екендігі анықталды. Осы ретте, жергілікті атқарушы органдар егіс және егін жинау жұмыстарына жеңілдетілген дизель отынын жеткізіп беруші операторларды таңдау жасау барысында нарықтың жекелеген субъектілеріне («Нефть-Транс Қызылорда» ЖШС мен «РК-Мұнай» ЖШС) артықшылықтар жасған. Сондай-ақ, жергілікті атқарушы органдар дизель отынын жеткізіп беруші операторларды таңдап, Қызылорда облысының ауыл шаруашылық басқармасына ұсыныс беру барысында әкімшілік аумақтағы қызығушылық танытқан нарық субъектілерінің мүмкіндіктері мен ұсыныстарын ескермеген. Осыған орай, жергілікті атқарушы органдардың іс-әрекеттерінен осы тауар нарығына кіруіне негізсіз шектеу келтіру, одан нарық субъектілерін (операторларды) ығыстырып шығару және нарықтың жекелеген субъектілеріне артықшылық жасай отырып, олардың бәсекелестерінің қызметтеріне қолайсыз немесе кемсiтушілік жағдайлар жасау және белгiлi бiр сатушылардан (өнiм берушiлерден) тауарды бiрiншi кезекте сатып алуға тiкелей немесе жанама мәжбүрлеу іс-әрекеттерінің белгілері анықталды. Осыған байланысты, Департамент, Кодекстің 199-бабын басшылыққа ала отырып, жергілікті атқарушы органдарға Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерінің бар екендігі туралы Хабарламалар жолдады. Жергілікті атқарушы органдармен Хабарламалар белгіленген мерзімде орындалды.Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области (далее – Департамент) в действиях (бездействии) местных исполнительных органов (акиматов Аральского, Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского, Сырдарьинского, Шиелийского, Жанакорганского районов и города Кызылорда) установлены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, предусмотренный пунктом 1 и подпунктами 8), 9) и 10) пункта 2 статьи 194 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан.
Так, местными исполнительными органами созданы преимущества отдельным субъектам рынка при выборе операторов (ТОО «Нефть-Транс Қызылорда» и ТОО «РК-Мұнай»), осуществляющих поставку льготного дизельного топлива для посевных и уборочных работ. 
При этом, местные исполнительные органы при подаче предложений в областное управление сельского хозяйства по операторам, осуществляющих поставку льготного дизельного топлива не учли предложения и возможность других заинтересованных субъектов рынка на административной территории.    

Таким образом, в действиях местных исполнительных органов были выявлены признаки нарушения в части, ограничения доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него субъектов рынка, предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, или создание неблагоприятных или дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами,  а также, прямое или косвенное принуждение субъектов рынка к приоритетному заключению договоров, к первоочередной поставке товаров определенному кругу потребителей либо первоочередному приобретению товаров у определенных продавцов (поставщиков).
В связи с этим, Департамент, руководствуясь статьей 199 Кодекса направил уведомления местным исполнительным органам о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.
Уведомления были исполнены местными исполнительными органами в установленные сроки.
Тел: 8 775 444 01 22.
Общественные объединения и коммерсанты города, крупные поставщики товаров народного потребления, товара телекоммуникационного оборудования ищут партнёров для совместного ведения бизнеса. Волонтёрские клубы принимают в свои ряды желающих помочь городу.